Om

Konferenser och möten är någonting som ligger till grund för åtskilliga projekt. Det är när man träffas som tankar kan ventileras fullt ut och tillåtas växa! Denna sida handlar om en hel del utanför konferensområdet. Dock kan man med fördel inspireras av de många tankar som finns inom kommunikation och interaktion såväl fysiskt som digitalbaserat.

Välkommen till en sida om näringsliv och möten för bolagsgrupper!