Olika assistansanordnare i Norrköping

Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som både barn och vuxna kan beviljas om man uppfyller kriterierna. För att kunna beviljas denna insats måste man vara under 65 år, vara i behov av hjälp med sina grundläggande behov som till exempel hjälp vid måltider och kommunikation samt tillhöra en av de tre personkretsarna. Syftet med insatsen är att personen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är den enskilde som i största utsträckning själv ska vara delaktig och påverka sin assistans.

När man ansöker om personlig assistans gör man det antingen till kommunen eller till Försäkringskassan beroende på hur många timmar per vecka man har behov av hjälp. Om man beviljas insatsen behövs en utförare, en så kallad assistansanordnare, i Norrköping. Det finns flera olika former som assistansen kan utformas och nedan kan du läsa mer om dessa olika former. Det som är viktigt att komma ihåg är att man ska välja den assistansform och assistansanordnare i Norrköping som passar en och ens livssituation och intressen bäst, men också utifrån hur mycket ansvar man vill ta.

Att ha kommunen som assistansanordnare i Norrköping

Att välja sin egen kommun som assistansanordnare i Norrköping innebär att du använder sin assistansersättning för att köpa den personliga assistansen. Kommunen och dess verksamhet är inte vinstdrivande, men det kan vara utlagt på entreprenad till privata assistansanordnare. Man är inte heller arbetsledare men kan oftast välja de personliga assistenterna samt påverka på vad de ska göra i arbetet. Detta kan dock skilja sig åt mellan de olika kommunerna.

Att köpa assistans av en privat assistansanordnare eller ett brukarkooperativ

Man kan också välja att köpa assistans av ett brukarkooperativ eller en privat assistansanordnare i Norrköping. Ett privat företag använder sin vinst till återinvestering i verksamheten eller som vinst till sin ägare. Det finns både stora och små företag, och vissa av dem erbjuder även tjänster som till exempel tillgång till jurister. Ett brukarkooperativ är en ekonomisk förening som nästan förutsätter att man vill ta ett stort ansvar för sin assistans.

Övriga assistansanordnare i Norrköping

Man kan också välja att köpa assistans av en anordnare som man antingen äger eller deläger, till exempel en stiftelse eller en ekonomisk förening. Man kan också ha den personliga assistansen i egen regi vilket innebär att man är en egen arbetsgivare för sina personliga assistenter.

Västkustbor om de privata assistansbolagen

Det finns flera alternativ man kan välja mellan när man behöver assistans. Själva ansökan måste ske hos Försäkringskassan eller kommunen (kommunen om hjälpbehovet understiger 20 timmar i veckan). När man väl har fått en godkänd ansökan står det en fritt att välja den assistans man tycker verkar bäst. Titta på https://www.assistansförmedling.se/ för information om personliga assistansbolag.

Och det finns många aktörer på marknaden. Som det har varit en del reportage om, så har det visat sig att det kan vara en mycket lukrativ verksamhet. När privatiseringen skedde var det en het potatis i debatten – och är det kanske fortfarande i viss mån. Artiklar kan läsas om ”assistansentreprenörer”, som gjort sig en förmögenhet på att starta assistansbolag. Det är givetvis upp till var och en att avgöra vad man tycker i frågan. De flesta kan i alla fall vara eniga om att vinsten inte bör ökas på bekostnad av själva assistansen, eller personalens arbetsvillkor.

Boende på Västkusten har många olika privata assistansbolag att välja mellan, inte minst i Göteborg Västkusten har dock flera städer där privata assistansbolag är baserade. Innan man väljer ett bolag kan man med fördel titta på vad tidigare kunder säger om dem. När vi tittar på omdömen och referenser på nätet märker vi att det inte finns särskilt många av dem. Åtminstone inte när man jämför med till exempel hantverkare, jurister och andra tjänsteföretag.

När det enbart finns ett fåtal företag så kan det kännas osäkert att dra alltför stora slutsatser av det som faktiskt sägs Om ett assistansbolag har ett totalbetyg av 1 av 5, så säger det inte särskilt mycket om det bara är två omdömen som det helhetsbetyget baseras på. Däremot, om det är många tiotals – eller flera hundra – som ett dåligt helhetsbetyg baseras på, så finns det absolut skäl att dra öronen till sig.

En sökning på ”assistans västkusten” gör gällande att omdömena är ganska få, som nämnt ovan Men det finns aktörer med ett antal omdömen. Ett exempel på det är ett assistansbolag som är baserat i Göteborg. De har totalt nio omdömen och har 5 av 5 i betyg. Alla har alltså gett högsta möjliga betyg. De rosas bland annat för att de är personliga och professionella. Flera säger också att de ger ett mycket bra bemötande. Ett bättre betyg kan knappast ges till den här firman.

Men det ges både ris och ros till assistansbolagen på Västkusten Ett annat bolag – som förvisso bara har två omdömen – har fått ett helhetsbetyg på 1,5 av 5. En signatur ger enbart en av fem (den andra ger alltså två av fem) och skriver att deras bemötande är ”hemskt”. Hon säger till exempel att assistenten inte var särskilt lyhörd.

Sammantaget kan man konstatera att assistansen på Västkusten både får ris och ros Precis som när man anlitar vilken tjänst som helst – må det så vara juridiska tjänster, hantverkartjänster eller städhjälp – så kan det löna sig att bilda en omfattning om företaget på förhand. Att ta referenser och att titta på omdömen och recensioner är ett enkelt sätt att undvika oseriösa aktörer.