Välj rätt vattenlarm

Välj rätt vattenlarm

Tänk dig ett brandlarm, men istället för att varna om bränder, så varnar vattenlarmet för fuktskador. Det skänker trygghet när du är borta på semester, eller vet med dig att det finns risk för läckor under till exempel diskho eller tvättmaskin. Idag finns en mängd olika varianter av vattenlarm på marknaden – så hur väljer man egentligen rätt? Funktionen, att varna för läckage, har alla gemensamt. Men det finns ett par saker som skiljer olika fabrikat från varandra.

Batteritid

Något att titta på är batteritiden. En del fabrikat har fått kritik för att batteriet enbart har räckt i två – tre månader. Till skillnad från ett brandlarm, är det alltså inte bara att sätta på det och glömma av det ett par år. Alla vattenlarm behöver batterier, så det kan vara klokt att välja en modell som har lång batteritid.

Det går även att se det som en ekonomisk faktor. Fem till sex batteribyten om året innebär visserligen inga större summor, men fortfarande är det pengar som behöver spenderas, kanske i onödan. Framförallt kan det dock upplevas besvärligt.

Separat larmenhet

En del modeller kommer med en separat larmenhet som tjuter. Det här är ofta lägligt, då larmet kan behöva placeras i undanskymda utrymmen, till exempel bakom tvättmaskinen i grovköket, eller under diskmaskinen. Det är dock inte alltid nödvändigt och kan medföra viss höjning i pris. Behöver man det inte, kan man komma lite billigare undan möjligtvis.

Som en del i ett larmpaket

En del larmbolag säljer vattenlarm till sina kunder. Många gånger kan det anslutas till ett befintligt larmsystem och bakas in i abonnemanget. Är man nöjd med sitt larmbolag och vill utöka antalet tjänster kan det lämpa sig väl att beställa vattenlarm just genom dem. Genom att koppla allt och använda din telefon som central punkt är då på god väg med att bygga ett smart hem och inse vilken lättnad det innebär.

Pris

Priserna varierar ganska kraftigt mellan olika modeller på marknaden, och även mellan olika återförsäljare. Till en början kan det vara bra att hitta rätt modell man vill ha, och sedan jämföra vad den kostar hos olika butiker. Tänk på att de billigare varianterna ibland har en kort batteritid, vilket under lång sikt faktiskt kan innebära att de kostar mer än de dyra.