Olika assistansanordnare i Norrköping

Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som både barn och vuxna kan beviljas om man uppfyller kriterierna. För att kunna beviljas denna insats måste man vara under 65 år, vara i behov av hjälp med sina grundläggande behov som till exempel hjälp vid måltider och kommunikation samt tillhöra en av de tre personkretsarna. Syftet med insatsen är att personen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är den enskilde som i största utsträckning själv ska vara delaktig och påverka sin assistans.

När man ansöker om personlig assistans gör man det antingen till kommunen eller till Försäkringskassan beroende på hur många timmar per vecka man har behov av hjälp. Om man beviljas insatsen behövs en utförare, en så kallad assistansanordnare, i Norrköping. Det finns flera olika former som assistansen kan utformas och nedan kan du läsa mer om dessa olika former. Det som är viktigt att komma ihåg är att man ska välja den assistansform och assistansanordnare i Norrköping som passar en och ens livssituation och intressen bäst, men också utifrån hur mycket ansvar man vill ta.

Att ha kommunen som assistansanordnare i Norrköping

Att välja sin egen kommun som assistansanordnare i Norrköping innebär att du använder sin assistansersättning för att köpa den personliga assistansen. Kommunen och dess verksamhet är inte vinstdrivande, men det kan vara utlagt på entreprenad till privata assistansanordnare. Man är inte heller arbetsledare men kan oftast välja de personliga assistenterna samt påverka på vad de ska göra i arbetet. Detta kan dock skilja sig åt mellan de olika kommunerna.

Att köpa assistans av en privat assistansanordnare eller ett brukarkooperativ

Man kan också välja att köpa assistans av ett brukarkooperativ eller en privat assistansanordnare i Norrköping. Ett privat företag använder sin vinst till återinvestering i verksamheten eller som vinst till sin ägare. Det finns både stora och små företag, och vissa av dem erbjuder även tjänster som till exempel tillgång till jurister. Ett brukarkooperativ är en ekonomisk förening som nästan förutsätter att man vill ta ett stort ansvar för sin assistans.

Övriga assistansanordnare i Norrköping

Man kan också välja att köpa assistans av en anordnare som man antingen äger eller deläger, till exempel en stiftelse eller en ekonomisk förening. Man kan också ha den personliga assistansen i egen regi vilket innebär att man är en egen arbetsgivare för sina personliga assistenter.